Tollkreditt

By | October 4, 2013

Tollkreditt er en ordning som gjør det enklere å betale toll og avgifter. Du får utsatt betalingsfrist fordi toll og særavgifter som påløper i en måne har forfallsdato . Tollkreditt er en kreditt som gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet.

Med tollkreditt får du utsatt betalingsfrist, og betaler toll og særavgifter samlet hver måned. Det koster 1kr per måned i de månedene tollkreditten brukes. Skjemaet brukes hvis du skal søkenbsp;om tollkreditt. Skatteetaten overtok ansvaret for tollkredittordningen fra 1.

Her kan du lese mer om tollkreditten i 20på Skatteetatens nettsider. Du kan søke Skatteetaten om tollkreditt slik at du unngår oppgjør på stedet. Bruk av tollkreditt er en gunstigere betalingsordning for den . Tollvesenet kan på søknad innvilge kreditt for toll, avgifter, godtgjørelse og omkostninger (tollkreditt).

Tollkreditten kan benyttes over hele landet, uansett i hvilken. Lurer på om noen har erfaring med tollkreditt? Hva er poenget med dette egentlig? Bedrifter med MVA får uansett import momsen tilbake med .

Tollvesenet kan på søknad innvilge kreditt for toll, avgifter, gebyrer, godtgjørelse og omkostninger (tollkreditt). Tollkreditten kan benyttes over hele landet, uansett .