Tiltaksplan

By | February 9, 2010

En tiltaksplan vil være særlig nyttig der hvor det er flere typer påvirkning, flere ansvarlige og mange interessenter å ta hensyn til. Tiltaksplaner og pleie- og omsorgsplaner.

Fagstoff: En tiltaksplan eller en handlingsplan skal være en oppsummering av det som må gjøres for å redusere risikoen i virksomheten. Struktur for tiltaksplan for plasseringer utenfor hjemmet som hjelpetiltak. Med utgangspunkt i forvaltningsplanen for et verneområde, kan det utarbeides en tiltaksplan, som oppsummerer alle tiltak . Barnevernet skal lage en tiltaksplan når det iverksettes hjelpetiltak (barnevernloven § 4-5).

I tiltaksplanen skal det være tydelig hva som er . Eksempel på Tiltaksplan Energitiltak. Tiltaksplan: Lag en konkret Tiltaksplan for neste periode, måned eller kvartal. Diskuter dette med dine nærmeste medarbeidere i butikken.