Tigrinja

By | May 16, 2011

Tigrinja er et semittisk språk som tales i Eritrea og Etiopia. Det er offisielt språk i Eritrea og i Tigrayregionen i Etiopia. Språket brukes også av utvandrere fra disse .

Tigrinja er eit semittisk språk som blir snakka av rundt millionar menneske i Eritrea og Etiopia. Det er offisielt språk i Eritrea og i Tigray-regionen i Etiopia. Tema Morsmål har fått ny språkside på tigrinja.

Tigrinja er offisielt språk i Eritrea og tigrayregionen i Etiopia.

Tigrinja, betegnelse på språket til den etniske gruppen tigray som bor i det nordlige Etiopia ( mill.) og i høylandet i Eritrea ( mill.). De tre beslektede språkene amharisk, tigrinja og tigre har røtter i ge’ez. Ge’ez opphørte som talespråk mellom 9og 12e. Learn languages online with FREE lessons and 1FREE mpfiles to download: norsk – tigrinja. Bokproduksjonen på tigrinja er liten og er sterkt underdimensjonert i forhold til etterspørselen vi opplever.

Vi har litt mer voksenbøker enn barnebøker og vi har . Filmen er en del av en informasjonspakke om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere. Tema morsmål samarbeider med Lillehammer kommune og Lillehammer læringssenter om denne språksiden.