Symboler og tegn betydning

By | July 5, 2013

Et symbol er et tegn, en gjenstan en handling eller noe annet som har en dypere mening, det vil si. Symbolsk betyr i overført betydning eller billedlig. Symboler er aldri tilfeldig valgt, de er ladet med betydning.

Et symbol er et tegn, et or et bilde eller noe annet som betyr noe mer enn det som er direkte synlig . Symboler, tegn og former kan stå for en gitt kraft eller et gitt element. De kan generere en følelse, og vi ofte relatere dem til noe. Gjenstand eller ytre tegn som det knytter seg en overført betydning til,.

Et symbol var opprinnelig en gjenstan brukket i to deler som passet . Denne oversikten over dyrs symbolske betydning og egenskaper er ment som. Gresshoppe: Symbol på store landeplager, rikelig avkom, men også tegn på at . Historisk Helt siden vi mennesker lærte å tegne i jorden med pinner har vi vært opptatt av symboler og tegninger, og de fleste av disse handler om guder eller . I denne rikt illustrerte boken fimmer du hemmeligheten bak opprinnelsen til og betydningen av over 20tegn og symboler. Fra gamle hieroglyfer til våre dagers . Men vet du egentlig hva de forskjellige tegnene betyr?

Se også: Forandrer emoji språket vårt? Kan du betydningen av de ulike smilefjesene?