Sonetter

By | December 16, 2014

Rimstillingen er vanligvis abba abba cdc dc men Petrarca har mange sonetter med en noe avvikende rimstilling. Versene har vanligvis stavelser; . Sonetten er en poetisk strofeform.

Det er en streng og fast form i tradisjonen fra den italienske renessansedikteren Petrarca (1300-tallet) og den . Shakespeares sonetter er små tekstperler om kjærligheten. De blir til teater i en kombinasjon av musikk, bevegelse og skuespillerkunst. Shakespeares sonetter oversatt til norsk av Nils R. Sonette kommer fra italiensk, betyr liten sang, og er en diktform som oppstod på 1200-tallet.

I begynnelsen var dette kjærlighetsdikt, men idag . Denne bloggen har som mål å poste alle Shakespeares sonetter med oversettelse og kommentar. Det første året ble det postet en ny sonett hver lørdag, siden . Mange setter pris på Shakespeares sonetter, som første gang ble utgitt i London i 16under tittelen SHAKE-SPEARES SONNETS. Mange norske forfattere har forsøkt å gjendikte Shakespeares diktsamling, Sonetter.

Men selv ikke Andre Bjerke greide å gi norsk form til . BOK: At William Shakespeares sonetter er makeløs lyrikk, er knapt noen nyhet. Men at norske lesere nå kan nyte en uanstrengt, rytmisk, .

Shakespeares 1sonetter er korte dikt. Det ligger utenfor forfatterens kompetanse å kommentere dem som dikt. Fokus her er datamengde, struktur og .