Sommerfugleffekten

By | September 24, 2014

Sommerfugleffekten betegner den store sensitiviteten for små endringer i startbetingelsene i kaotiske systemer; deterministiske, ikke-lineære dynamiske . Sommerfugleffekten er en liten organisasjon som er bygget på Silje Marie Strandberg. Silje Marie`s historie berører og opplyser.

Den gir verdifull innsikt i en aktuell problemstilling som alfor mange opplever også i dag. Sommerfugleffekten, en formulering knyttet til såkalte kaotiske systemer (se kaos) som uttrykker at små endringer i forholdene ved et visst . Sommerfugleffekten, Stavanger, Norway. Sommerfugleffekten er en organisasjon som ønsker å.

Sommerfugleffekten (eng. the Butterfly Effect) er når et lite avvik i starten gir store avvik over ti noe som beskrives i kaosteorien. Forfatter Gert Nygårdshaug har satt seg et mål: Han vil fange og registrere alle sommerfuglarter på den lille karibiske øyen . Publisert av: Camilla Sylling Clausen. Har du hørt ordtaket om hva en sommerfugls vingeslag kan . Sommerfugleffekten er muligens litt oppskrytt. Sommerfugleeffekten sier oss hvor vanskelig det er å regne fremover ut fra det man vet fordi små effekter man ikke .