Som setninger

By | September 10, 2012

Som innleder som-setningen, og skoene kaller vi korrelatet for som-setningen. Det skal alltid stå komma etter en som-setning. BufretSubjunksjonen som viser tilbake til et uttrykk som står like foran.

En setning kan inneholde en som-setning. Som-setningen er en adjektivisk leddsetning. Som-setninger har den samme ordstillingen som leddsetninger. Når som er subjekt i som-setningen, .

Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 9 punkt B. Som fungerer ikke som subjekt i denne oppgaven, men i . At-setninger; Om-setninger; Som-setninger; Tidssetninger; Vilkårssetninger; Årsakssetninger. I klasserommet har vi en smart Board-tavle. Vi ser på strukturen i som-setninger og bruken av disse. Posts about Som-setninger written by Bente Teigen Gundersen. En ytring er en hvilken som helst sammenstilling av ord: Kommer du i kveld?

Per skal begynne på skolen til høsten. Quiz – komma ved nødvendige som-setninger.

Hvilken setning har riktig kommasetting? Makrellen som han fikk på kroken, var litt liten. Leddsetninger er setninger som ikke kan stå alene og gi mening uten at de er knyttet til en større helhet, for eksempel til en . Du kan også se i På vei tekstbok side 1og 184. Norsk som andrespråk Videregående NorskPluss VGS bm Nivå – Språklig mangfold.

De fleste tyske setninger inneholder flere ledd enn subjekt og verbal. Men det finnes noen få verb som står med direkte objekt i dativ. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

De ordene som står igjen i pronomenklassen, vil kunne erstatte en substantivfrase i en setning. Det finnes på bokmål fem typer pronomener, på nynorsk fire: .