Småbåthavner

By | November 17, 2016

Vi leverer et bredt utvalg av brygger og bryggeanlegg til alle formål og i alle størrelser. Vi er en av Norges ledende produsenter. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

Oversikt over småbåthavner med gjesteplasser. Småbåthavnkontoret har ansvaret for alle kommunale småbåthavner i Kristiansand. Det foregår en kontinuerlig utvikling av de eksisterende havnene, og . Publisert av: Ann-Elin M Larsen; Publisert: 15.

Oslo med sitt rike kultur- og folkeliv tiltrekker seg mange besøkende. Indre Oslofjord byr på fantastiske øyer og naturperler. Miljøprøver fra småbåthavner viser at bunnstoff og andre miljøgifter forurenser både jord og sjøbunn. Noen av miljøgiftene har vært forbudt i .

Nytt sanitærbygg med dusj, vaskemaskin og tørketrommel. Lekeplass i tilknytning til havna. En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner.

Rapport fra prosjektet Hav møter Land . Driften av de kommunale småbåthavnene i kommunen er overlatt til de respektive båtforeningene i Arås, Buersta Hella, Kjøpmannskjær, . Opprydding av utvalgte småbåthavner utgjør fase II av miljøprosjektet Ren Oslofjord. Denne oppryddingen startet opp i Paddehavet våren 20og fortsetter . I kommuneplanens arealdel er gitt følgende retningslinjer for småbåthavner og flytebrygger: 1. Utlegging av flytebrygger bør i størst mulig grad skje i form av . SMÅBÅTHAVNER I GRENLAND HAVNEDISTRIKT. KAPITTEL ADMINISTRATIVE FORHOLD. Småbåthavner er en forurensningskilde.

Stoffene som brukes i båtpussen kan være miljøskadelige. De frigis til naturen når båtskroget . Oversikt over småbåthavner og gjestehavner er hentet fra hjemmesiden til Velihavn. Klikk på den enkelte kommunes oversikt i menyen til venstre.

Innenfor Sortland kommunes havnedistrikt finnes flere småbåthavner med egne gjesteplasser. I Sortland sentrum finnes Torghuken .