Skysskort

By | November 25, 2013

Her finn du informasjon om Skysskortet, reisekortet for deg som reiser i Hordaland og gjeld på alle våre bussar, båtar og Bybanen i Bergen. Fyll pengar på Skysskortet og få rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillett. Påfylling av Skysskortet gjer du på billettautomat, hos .

Skysskortet er det nye reisekortet for buss i kommunane Stor Bømlo, Fitjar og Sveio. Skysskortet får du eitt kort for alle reiser. Skysselever får et eget skysskort, som brukes i skoleskyssen.

Skysskortet er navnet på reisekort for kollektivtrafikken i Hordalan gjennom Skyss, som administerer kollektivtilbudet i fylket.

Det elektroniske billettsystemet . Alle videregående elever må søke om fri skoleskyss i MinSkyss. Her må du også registrere endring av adresse eller bytte av . Alle elever som blir innvilget fri skoleskyss, og som benytter offentlig transport, får tildelt skysskort. Skysskortet er personlig, og kan ikke lånes ut til andre.

SKYSS: Selv om du har et registrert Skyss-kort, kan du ikke komme og.