Sammendrag engelsk

Oversettelse for ‘sammendrag’ i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser – helt gratis. Når elevene skal skrive sammendrag av en tekst får de trening i å trekke ut det sentrale i teksten. I denne ressursen vil vi beskrive hvordan en .

Den Norsk til Engelsk ordbok online. Over 400Engelsk oversettelser av Norsk ord og uttrykk. Her har Studienett samlet sammen en rekke sammendrag på engelsk til deg.

Disse kan du bruke som hjelp og veiledning i engelskfagene.

Oversettelsen av ordet sammendrag mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Du må skrive et sammendrag av avhandlingen din på engelsk. Sammendraget under har 18tegn (inkludert mellomrom). Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Oversettelse av ‘sammendrag’ til engelsk i norsk-engelsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis. SUMMARY OF EVALUATION REPORT ON THE EVENTS OF JULY 2011. A terrorist attack hit Norway on Friday July 201 killing persons, . Abstract er det engelske ordet for et kortfattet og presist resymé av en større vitenskapelig.

Abstractet skal fungere som et sammendrag av hele oppgaven.