Sagalitteratur kjennetegn

By | July 26, 2016

Sagalitteratur (fra norrønt saga, flertall sǫgur = fortellinger) er diktning og fortellende historie fra oldtidens Norden, spesielt Norge og Islan men også fra andre . Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten. Andre kjente sagaer er Sagaen om Egil Skallagrimsson, Sagaen om Gisle.

Dei handlende personar står i sentrum, og vi kan dele inn teksten etter personanes plass i framstillinga. Skriv ned hvilke typiske kjennetegn på sagastilen du kjenner igjen. En av dere er intervjuer og en er ekspert på sagalitteratur.

Saga, betegnelse for den islandske episke prosalitteratur fra middelalderen.

I norrøn språkbruk betyr saga både muntlig og skrevet fortelling, . Et typisk kjennetegn for sagastilen er at synsvinkelen er autoral, at fortelleren opptrer i 3. Fortelleren er utenforstående, og skildrer dermed ikke følelsene . I skjemaet nedenfor finner du listet opp en del særtrekk ved sagastil og -innhold. På høyre side skal du redegjøre for . Sagalitteratur er en betegnelse på den norrøne, episke prosalitteraturen fra middelalderen. Opprinnelig ble ordet brukt både om muntlig og . Sagalitteratur Av Miranda, Erika, Sofie og Aurora Takk for oss!

Sagalitteratur Sammenligning Sagalitteraturens kjennetegn.