Religion og livssyn

By | December 15, 2015

Et livssyn består av de svarene man gir på disse spørsmålene. Ordene religion og livssyn betegner ulike oppfatninger av grunnlaget for og . Bahai-troen har som grunnleggende idé at alle mennesker er forent i troen på én gud.

Denne guden har forskjellige navn i forskjellige religioner. Religion og livssyn (tidsskriftet). Nummer 20er nå sendt ut – med ulike artikler om konflikt og dialog.

Dette skiller religion fra livssyn som ikke nødvendigvis innebærer en tro på noe ikke-fysisk.

Mange mennesker betrakter seg selv som religiøse, fordi de tror på . I dagens flerkulturelle norske samfunn møter vi mange ulike religioner og livssyn. Religion og livssyn gir livsmening og tilhørighet og er derfor en viktig del av . Innsatte har i utgangspunktet samme rett til tjenester og tilbud som befolkningen for øvrig. Innsatte som ønsker å delta i gudstjenester, søke . Tro og livssyn rører ved noen av de mest grunnleggende rettighetene i vårt samfunn. Enkelte opplever det som svært personlig, nærmest privat, å skulle fortelle . Livssyn, livsanskuelse, mer eller mindre sammenhengende og teoretisk begrunnet.

Religion og Livssyn Gudstru Religion Frelse Moral og Etikk Buddhismen Tradisjonar Buddhismen Er det ein religion eller eit livssyn?