Public 360

Saksbehandling, arkiv og dokumenthåndtering. Public 360º følger internasjonale standarder for dokumenthåndtering og oppfyller den norske . Public 360° is a Noark 5-approved standardized solution which provides for seamless resident services and digitized case management processes.

Saksbehandling og dialog med innbyggerne er sentralt i offentlig forvaltning. Public 360° strømlinjeformer saksbehandlingen slik at den . Public 3gjør offentlig saksbehandling og dokumenthåndtering effektivt. Få løsningen som skytjeneste i dag.

Public 3er et fullstendig dokumenthåndteringssystem som understøtter mange ulike prosesser,. Bruk nettleseren Internet Explorer når du skal jobbe i Public 360. En del funksjoner vil ikke fungere via Mozilla Firefox eller Edge. Anbefalt tilnærming til P3101014.

PUBLIC 3– VIKTIG INFORMASJON OG STATUS PR. OBLIGATORISKE OPPGAVER FOR BRUKERE AV P3I forbindelse med omorganiseringen, må den nye organisasjonsstrukturen legges inn manuelt i P36 . Corporate 360° for privat industri og Public 360° for offentlig sektor.