Personskildring

Fagstoff: Om personskildring i episke tekster – En ekte hobbit? Skuespiller Martin Freeman, som har rolla som hobbiten Bilbo Baggins i trilogien . Her får du inspirasjon til å lage en personkarakteristikk eller analysere en personskildring i en novelle.

Hva er en god måte å analysere personer på i noveller? Indirekte personskildring er slik at vi blir kjendt med personene gjennom, hva de gjør, vi begrepene typer og individer. Typer blir brukt når fortelleren ikke skal gi . Det finnes to ulike personskildringer.

Oppvarming: Ein mann blir kalla for Kloke Kevin. Korleis kan det ha seg at Kloke Kevin har fått tilnamnet sitt? Personskildring Forklaring: Beskrivelse av en persons utseende og væremåte. Miljøskildring og personskildring.

Det første som slår meg angående disse tre nevnte begrepene er som følger: Personskildring: Beskrivelse av hvordan en person ser ut. Her er en litt mer indirekte personskildring der vi får tolke hovedpersonen ut ifra handlingene hans. Roger er selvbevisst på handlingene han .