Personnummer søk

By | November 15, 2013

Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Finn personnummer og beregn de siste kontrollsiffer.

Se hva man kan lese ut av personnummeret! Trudde man kunne søke i folkeregisteret her på internett, men det gikk ikke. Fødselsnummer omtales ofte feilaktig som personnummer. Personnummeret er bare de siste siffer i fødselsnummeret, se oppbygging for detaljer. Skal du arbeide i Norge må du søke om skattekort.

Du får da tildelt et D-nummer hvis du skal arbeide og oppholde deg i Norge under måneder. Fødselsnummeret (siffer) består av fødselsdato (siffer) og personnummer (siffer). Hva kan fødselsnummeret brukes til? Det finnes også nettsider som lister opp alle gyldige personnummer .