Økofilosofi

By | June 23, 2015

Den bygger på filosofi og økologi. Sjekk om Norli-bokhandlene har varen . Den frie naturens framtid: Filosofi (verdiorientert) + Økologi (objektivit) = Øko-filosofi .

Innhold: Miljøkrisen og den dype økologiske bevegelsen, produksjons- og forbruksideologi som kjennetegn ved det moderne samfunn, . Trond Gansmo Jakobsen har publisert artikkelen Ecophilosophy and Critical Realism. Artikkelen er et kapittel i boka Ecophilosophy in a World of Crisis, Critical . Arne Næss og Sigmund Kvaløy Setreng grunnla økofilosofien i Norge.

Dette er en økologisk vitenskapsfilosofi som studerer betingelsene for . I all hovudsak er det ein deskriptiv disiplin. Natur og miljø: Økofilosofi, ei kort innføring. Det er liten tvil om at vi har systemkrise, med åtak på alt, . Vi dro til Tvergastein for å lære om økofilosofi.

Og fant en ny strategi i klimakampen.