Nordmannen av ivar aasen

Millom Bakkar og Berg ut med Havet. Nordmannen er eit dikt skrive av Ivar Aasen, betre kjent som Mellom bakkar og berg. Diktet kom første gong ut i diktsamlinga Symra i 1863. Nordmannen er et dikt skrevet av Ivar Aasen.

Diktet er bedre kjent som Mellom bakkar og berg. Diktet kom første gang ut i diktsamlingen Symra i 1863. Fagstoff: I 19plasserte P1-lytterne Ivar Aasens dikt Nordmannen på 2. Den blei bare slått av Du skal få en dag i . Temaet i Nordmannen av Ivar Aasen er kjærleik til sin eigen heim, til tross for.

Aasen syner lesaren at nordmannen slett ikkje er ein latsabb som ikkje. I dag serverer jeg diktet Mellom bakkar og berg utmed havet, av Ivar Aasen (18- 1896). En liten stund tenkte jeg kanskje å hedre . Diktet av Ivar Aasen er ei lita noregshistorie som til skilnad frå ”Ja, vi elsker” er mogleg å forstå også i dag.

Dette er en kortsvarsoppgave omhandlende diktet Nordmannen av Ivar Aasen. Oppgaven som besvares her ble gitt til skriftlig eksamen i Norsk sidemål våren . Her får du grundig hjelp til analyse av Ivar Aasens dikt ”Nordmannen”.

Studienetts gullnotater gir deg ideer til hva du kan komme inn på i en analyse diktet. Diktet Nordmannen blei skrevet av Ivar Aasen i Symra, 18og er eit stykke av samlinga tredje utgåva 1875.