Nevil shute

Nevil Shute Norway (født 17. januar 18i London, død 12. januar 19i Melbourne) var en populær engelsk romanforfatter på midten av 1900-tallet som . Nevil_ShuteBufretLignendeOversett denne sidenNevil Shute Norway (January 18– January 1960) was an English novelist and aeronautical engineer who spent his later years in Australia. The Nevil Shute Norway Foundation web site is dedicated to the writing, wisdom and philosophy of Nevil Shute Norway.

It is a tribute to his skill that more than . Nevil Shute Norway was born in 18in Ealing, London. He studied Engineering Science at Balliol College, Oxford. Following his childhood passion, .

Nevil Shute, britisk forfatter; skrev en rekke populære romaner, preget av enkel, varm menneskelighet, bl. Pied Piper (1942), Pastoral (1944), . It takes Shute a long time in this novel to get around to the town of Alice (Alice Springs actually), and even longer to get around to the town like Alice. Nevil Shute Norway (1899-1960), writer and aeronautical engineer, was born on January 18at Ealing, London, second child of Arthur Hamilton Norway, . Nevil Shute Norway was a popular British novelist and a successful aeronautical engineer. He used Nevil Shute as his pen name, and his full name in his.

Nevile Shute worked with Barnes Wallis and once wrote a gripping novel about metal fatigue. As A Town Like Alice and other classic works are .