Navneendring folkeregisteret

Det tar cirka uker å behandle en søknad om navneendring. Du kan selv enkelt sjekke i Altinn om ditt nye navn er registrert. Ditt folkeregistrerte navn vil alltid .

Er du over år, kan du i utgangspunket ikke ta, endre eller fjerne fornavn eller etternavn mer en én gang hvert tiende år. Her kan du laste ned meldingsskjema som brukes for å melde endring av navn. Det må gis melding for hver person som skal endre navn.

Tjenesten benyttes dersom du ønsker å søke om endring av eget eller eget barns navn.

Folkeregisteret skal ha alle meldinger om å ta, endre eller sløyfe navn. Navneendring krever at du fyller ut meldingsskjema for navneendring. Navnemelding skal heller ikke være nødvendig dersom navneendringen er registrert i folkeregisteret, jfr.

Foreldrene dine må melde fra til folkeregisteret om hva du skal hete innen måneder etter at du. Teleselskapene ville ha attest, kopi av navneendring fra folkeregisteret. Jeg gav selv beskjed til bank, lånekasse, forsikringsselskap, lege, . Vi sendte inn navneendring til folkeregisteret sammen med sånn godkjenning av ekteskapet med forloverunderskrift og sånt no.