Nasjonalgalleriet

By | December 22, 2014

Nasjonalgalleriet rommar den største offentlege samlinga av måleri, teikningar og skulpturar i Noreg. Gjennom permanente og skiftande utstillingar presenterer .

Norges største offentlige samling av malerier, tegninger og skulpturer befinner seg på Nasjonalgalleriet, etablert i 1837. Museet presenterer eldre kunst med . Nasjonalgalleriet i Oslo var opprinnelig en sammenslutning av de tre institusjonene Nationalmuseet, Skulpturmuseet og Kopperstikk- og .

Nasjonalgalleriet ble etablert i 18som Den norske stats sentralmuseum for billedkunst. Siden 18har det hatt tilhold i Universitetsgata i Oslo, i et bygg . Nasjonalgalleriet ble etablert i 18og rommer landets største offentlige samling av malerier, tegninger og skulpturer. Her finner du Norges største samling av norsk og utenlandsk billedkunst. Utstillingen er hovedsaklig viet norsk kunst fra slutten av 1700-tallet .