Moderne norsk

Moderne norsk, språkhistorisk periode som følger etter mellomnorsk. Moderne norsk talespråk kan inndeles i norske dialekter samt standardspråk som har sin genetiske opprinnelse (språklig stamtre) i dansk språk, særlig . Fagstoff: Om hvordan det norske språket har forandret seg i løpet av de siste to tusen åra.

Denne artikkelen er skrevet for å dekke kompetansemålene i R-06. I hovedsak skal teksten sammenlikne norrønt mål med vårt moderne norsk. Norsk og andre språk – test deg selv.

Norge i den globale landsbyen – skriv.

Språk har alltid vakt sterke følelser. Språket som ble snakket i det norrøne området fra omkring 8til 1350; Det norrøne . Førjulsribbe er ikke som annen ribbe. Forskjeller og likheter mellom norrønt og moderne norsk. Norrønt har seks ulike former av .