Minneord

By | May 18, 2010

Minneord kan brukes både i dødsannonse og på sløyfer til kranser og bårebuketter. Minneord ved begravelse, bisettelse, urneseremoni. Eksempler på minneord som er vanlig og ofte brukt er.

Takk for alt, Hvil i fre Minnes i kjærlighet osv. Over tid er listen med minneord brukt på gravminner. Valg av minneord er alltid vanskelig.

Det er ofte mange følelser, og meninger bak minneord.

Vi har derfor samlet hva som er blitt brukt, og prøvd å kategorisert de . Det øverste båndet bringer din hilsen, mens det nederste båndet forteller hvem som sender den. Nedenfor vises forslag til minneord. Medlem av BFN BFNs medlemmer har forpliktet seg til å etterkomme bransjens etiske retningslinjer og regler, utarbeidet av . Koba Christensen Begravelsesbyrå – Forslag til minneord i dødsannonser. Her har vi samlet forslag til ord på sløyfer og bånd.

Vi kvalitetssikrer ved å lese all korrektur selv. Tradisjonelt var sløyfer og bånd hvite.