Kvantefysikk

By | July 14, 2014

Kvantefysikk er samlingen av teorier (modeller) som beskriver de grunnleggende partiklene, atomer, molekyler og faste stoffer sin oppbygging . Hva er egentlig kvantefysikk, og har den virkelig snudd det fysiske universet på hodet? En ting er i hvert fall sikkert: Einstein tok feil.

Kvantefysikk er naturlovene som styrer de minste bitene i naturen. Hvis vi vil regne ut bremselengden til en bil, bruker vi . Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler, og oppbygningen av disse. I sin mest komplette form prøver den å beskrive .

Sort stråling, fotoelektrisk effekt, Røntgenstråling, Comptonspredning, Bohrs atommodell, materiebølger, Heisenbergs uskarphetsrelasjon, . Kvantefysikk beviser at det er et liv etter døden. Robert Lanza er smartere enn de fleste. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Studenten skal: – kjenne til hovedtrekkene i historikken rundt utviklingen av kvantemekanikken, – mestre sentrale begrep som operatorer, . Kvantefysikk går på det som skjer nede på atomnivået; interaksjoner mellom partikler, krefter, osv i svært liten skala, mens Einstein sin teori går .