Krigskorset

Krigskorset er en norsk militær medalje. Det er Norges høyest rangerte utmerkelse og bæres foran alle andre norske ordener og medaljer. Liste_over_tildelinger_av_KrigskorsetBufretLignendeListe over tildelinger av Krigskorset omfatter norske og utenlandske mottagere av Krigskorset.

Den er basert på oversiktene i boken Krigskorset og St. Siden man i hovedsak kun hadde to medaljer (Krigsmedaljen og Krigskorset) å benytte, ble Krigskorset innledningsvis utdelt både for tapperhet, ledelse og for . Fenrik Espen Haugeland mottok Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sver for sine handlinger i 20i Afghanistan, da han overmannet en . Nå blir han tildelt Norges høyeste utmerkelser, Krigskorset med sver for sin heltemodige innsats.

Espen Haugeland fra Lyngdal var lagfører i . DEKORERT: Espen Haugeland (36) mottok Krigskorset med sverd av Kong Harald på veterandagen søndag 8. DREPT I FJOR – HEDRET I ÅR: Flere år etter at Trond André Bolle ble innstilt til Norges høyeste utmerkelse, blir han tildelt Krigskorset med . Krigskorset med sver norsk krigsdekorasjon, innstiftet 23. Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i . Flere helter Med Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med Ekegren blir Vikebø den høyest dekorerte nordmann for innsats gjort etter . Espen Haugeland er tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats under en hendelse i Afghanistan våren 2004. Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland tildeles Krigskorset med sverd for på særlig fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under .

Tildelt for personlig innsats fra norske og utenlandske militære og sivile, som under krig eller væpnet konflikt på en særlig . Den norske marinejegeren Trond André Bolle er tildelt Krigskorset med sver norges høyest rangerte stridsdekorasjon. Krigskorset er Norges høyeste militære utmerkelse. Hans Majestet Kongen delte ut Krigskorset med sverd til løytnant Lars Kristian Lauritzen og major Kristian Bergh Stang under markeringa av frigjeringsdagen og . Kongen i statsråd har i dag besluttet å tildele landets høyeste dekorasjoner til åtte soldater. Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på . Veteran står mot veteran når gjengivelser av æresbevisningen Krigskorset selges på tilbud for 4kroner.

Selgeren sier at Gunnar Kjakan . Nettstedet om Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset!