Kavlifondet

By | September 26, 2014

Kavlifondet bidrar til skolegang og helsehjelp, til forskning på alvorlig sykdom og til store kulturopplevelser. Støtten fra Kavlifondet gir mennesker nye muligheter . Formål, geografi og tema ligger til grunn for utvelgelsen av Kavlifondets prosjekter.

Femti prosent av midlene går til humanitært arbei tretti prosent til forskning, . Kavlifondet er et almennyttig fond som mottar sine inntekter fra nærinsmiddelkonsernet Kavli. Deler av overskuddet i konsernet skal styrke og utvikle . Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond (vanligvis kalt Kavlifondet), norsk stiftelse etablert 19og eier av næringsmiddelprodusenten .

Overskuddet fra Q-Meieriene og Kavli går til gode formål innen humanitært . Kavlifondet gikk inn på eiersiden i 199 og kjøpte seg opp til 1prosent eierandel i 2000. Hvis Myrdahls spådommer ikke blir gjort til skamme . Kavlikonsernet, som Q-Meieriene er en del av, er det eneste matvarekonsernet i Norge som eies av en allmennyttig stiftelse. Kavlifondet ble stiftet av Knut Kavli, .