Kart over finnmark

By | February 20, 2014

Oppdag lokale bedrifter, søk etter venner og familie, se flyfoto og gatebilder og finn nærmeste kildesortering. Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier.

I tillegg finner du luftfartshindre, . NordAtlas er fylkesatlas for Finnmark. Her finner du ulike kartlag som kan være til hjelp i en planleggingsfase. Finnmark er Norges nordligste fylke og største i areal, men samtidig det minste i folketall. Det grenser til Troms i vest, til Lappland i Finland i sør . I vår oversikt over lange skiturer i Norden i Friluftsliv 2013-henviste vi til Fylkesmannen i Finnmark for oversikt over skuterløyper.

På denne siden kan du finne Kart over Finnmark, ditt lokale hjemste turkart, sjøkart, veikart, topografiske kart, politisk kart, mm. Detaljert kart over vår nordligste landsdel med Nordland-, Troms- og Finnmark fylke. Her finner du oppdatert løypekart for snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark.

Løypene er også nedlastbare til GPS. Kart over alle løypene finner du på .