Karens jul tema

By | November 1, 2016

Analysering og tolkning av Karens Jul av Amalie Skram, kort. Temaet i denne novellen er om en ung kvinne som har fått barn og hun lever i . Denne analysen gir oversikt over virkemidler, tema, motiv samfunnets innvirkning på.

Novella ”Karens jul” er skrevet av forfatteren Amalie Skram. I Karens Jul møter vi en ung, ugift, hjemløs mor som har søkt ly mot vinterkulden i et. Karens jul skildrer følgene av fattigdom og urettferdighet og har . Novellen ”Karens jul” er skrevet av Amalie Skram.

Amalie Skram debuterte samme år med romanen ”Constance Ring”. Karen og politimannen er de eneste vi møter direkte. Forfatteren gjør effektivt bruk av symboler for å understreke temaet.

I dette avsnittet ser vi på motivet og temaet i Karens jul. Novellens motiv er det den handler om helt konkret, altså en gjengivelse av de ytre hendelsene. Forfatteren tar i bruk språklige virkemidler og symboler i Karens jul.

Her ser vi på effekten av farger, dialektbruk og intertekstualitet, og hvordan været og . Novella ”Karens Jul” av Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Novella handlar om ei ung, einsleg mor, Karen, som er utan fast jobb og fast .

Bakgrunnskunnskap: Svar på to av oppgavene under. Tema i novellen kan være fattigdom fordi. Dette viser seg at Karen ikke for en helt vanelig Jul.

Tema: Teamet i teksten er først og fremst fattigdom og hvilken . På en av dampskipskaiene i Kristiania lå det for en del år siden et gråmalt trehus med flatt tak uten skorstein, omtrent alen langt og litt kortere. Amalie Skram blei først trykka i avisa Politikken i 1885. Oppgave: På denne sida finner du oppgaver til novella Karens jul av. Hvorfor kan vi si at temaet, handlinga og utfallet i novella er typisk for . Noen som vet hvor jeg kan finne denne litt kjapt? Karen: Siden konstabelen kaller henne ”pika mi” og ”jenta mi” får vi inntrykket av at Karen er ung.

Utseendemessig var hun tynn med et smalt, . Karens jul kom ut I 18og er skrevet av Amalie Skram som levde fra. Temaet er fattigdom og budskapet om de ulike statusene som var før, . Karens jul er skrevet på den naturalistiske fortellermåten slik at forfatterens ikke kommer med. Karens jul er en fin historie selv med trist tema. Oppsummering – Analyse av Karens jul.

Caroline Glomnes Johansen leser Karens Jul.