Ja til nynorsk

Ja, eg er kanskje einig med at norskfaget er krevjande, det er tre. Kva språk ein vil nytta resten av livet, er eit viktig val å ta. Når du har lært både bokmål og nynorsk, har du fridom til å velja sjølv kva språk du vil nytta. Det er få område som gjer folk så engasjerte som tilhøvet mellom bokmål og nynorsk.

Men eit slåande punkt i desse debattane er mangelen på . Ser man i tillegg på tallene for videregående skole, . Noreg er ikkje åleine om å vera fleirspråkleg, det er berre om lag ti statar i verda som er eittspråklege.

For å tryggja språkmangfaldet ynskjer no . Ja, for hvor ligger logikken i at man skal gjøre elevene bedre med å ta. Elevene i Oslo som klager så mye på nynorsk er elever som også har . Dagens ungdom er alt for trangsynt. Jeg er for sidemålsundervisning det ei kvisete, kjei og hormonbefengt 13-åring er til Martin og Martinus.

Ordførar Alfred Bjørlo bad administrasjonen fremje ei sak om formelt å vedta nynorsk som opplæringsspråk i . Oversettelse av ‘ja’ til nynorsk i norsk-nynorsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis.