Indeksregulering husleie kalkulator

By | September 2, 2016

Her finner du noen nyttige kalkulatorer som kan være til hjelp ved utregninger. Husleietvistutvalget tar ikke ansvaret for eventuelle feil ved beregningene. Det er ikke anledning til å kreve husleien justert oftere enn én gang i året og økningen må.

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en egen KPI-kalkulator på sine . Nye leieboere i KPIs husleieindekser. Nyttig å vite om husleieloven (ekstern lenke) . Leilighetsprisene stiger, men det betyr ikke at husleien alltid kan økes like mye. Mens du har leieboere kan du indeksregulere leien, og hvert tredje år. Husleien kan du beregne med en kalkulator på SSB sine hjemmesider.

De fleste leiekontrakter ved leie av lokale innholder klausul om regulering av husleien i. Klikk her og du kommer til en kalkulator som beregner prisveksten. Indeksregulering kan foretas når det er minst ett år siden forrige gang. Statisk Sentralbyrå sine nettsider og benytte seg av kalkulatoren for . Indeksregulering er endring av husleien i tråd med den generelle prisutviklingen på.

Husleie blir i all hovedsak regulert etter konsumprisindeks. Husleien kan reguleres etter konsumprisindeksen (ikke boligprisindeksen) én gang . Det er vanlig å justere opp priser på varer, tjenester, husleie o.