Idrettssosiologi

By | July 3, 2012

Hovedfokus vil være på idrettens samfunnsmessige betydninger med utgangspunkt i ulike teoretiske tilnærminger. Samfunns- og idrettsvitenskap ved NTNU, er det idrettsvitenskaplige miljøet i Norge hvor idrettssosiologi som fagområde er sterkest profilert. Boka er særlig egnet for studenter med idrett og samfunn, idrettssosiologi og andre idrettsrelaterte emner i sin fagkrets.

Men den vil også være av interesse for . Idrettssosiologi – Sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Denne boken gir en sosiologisk fortolkning av . Fofatter av boka Idrettssosiologi – Sportens ekspansjon i det moderne samfunn, Jon Helge Lesjø er professor ved Høgskolen i Lillehammer.

Idrettssosiologi : sportens ekspansjon i det moderne samfunn. Sentrale temaer innenfor emnet idrettssosiologi I vil belyses med utgangspunkt i sosiologiske begreper og perspektiver. Idrett og sport har en stor og synlig plass i det moderne samfunnet. Idrettssosiologi: sportens ekspansjon i det moderne samfunn.

Idrettssosiologi: sportens ekspansjon i det moderne samfunn . Det är dels Jon Helge Lesjø, professor i sociologi vid Høgskolen i Lillehammer, med boken Idrettssosiologi: Sportens ekspansjon i det moderne . Hvorfor er det slik, og hvorfor har sporten appell til så mange mennesker på tvers av . Ved Seksjon for kultur og samfunn på Norges idrettshøgskole er det ledig en stipendiatstilling innenfor idrettssosiologi med vekt på temaet ungdom og idrett. Martin Larsen (født 18. juni 19i Halden) er en norsk idrettssosiolog, lektor, manager og forfatter. Larsen var manager (2008-2012) for Johan Remen Evensen, . Idrettssosiologi med særlig vekt på området sosialisering og barne- og ungdomsidrett.

Hvilken rolle har teori spillt sett i lys av vitenskapsteoretisk litteratur? Stipendiatstilling i idrettssosiologi. Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høyskole og Norges største utdannings- og forskningsinstitusjon innen .