Himmelretninger

Himmelretninger er de fire hovedretningene på kompasset: nor øst, sør og vest. De fire himmelretningene tilsvarer de fire gradverdiene på et kompass: nord: 0 . Hva er det som forteller oss himmelretningene annet .

Himmelretninger er praktisk viten! De fire hovedhimmelretningene er nor sør, øst og vest. Ta med elevene ut i et skogområde og se om dere kan klare å finne . Himmelretninger, de fire hovedretninger i verdensrommet: nor sør, øst, vest.

Verden og himmelretningene inneholder to læringsaktiviteter tilpasset 4. Med forenklinger og lærerstøtte kan opplegget fungere godt for elever på 3. Tre ganger hver eneste dag kan den vise oss himmelretningene. Sola går alltid opp i øst og ned i vest, og midt på dagen står den rett i sør. Himmelretninger er en samling essays med lesninger av enkeltdikt så vel som av hele lyriske forfatterskap. Sentralt står den nordiske modernistiske arven . I denne aktiviteten får speiderne lære forskjellen på nor sør, øst og vest.

Himmelretninger Vi har fire himmelretninger; nor sør, øst og vest. Disse forkortes ofte med N, S, Ø og V.

Når du studerer kartet er nord alltid oppover på kartet.