Henrik ibsen forfatterskap

Oppgaven ser på Ibsens liv, hvordan Ibsen begynte å skrive, hvorfor han skrev, litt om de litterære epokene som . Henrik Johan Ibsen (1828–1906), norsk forfatter og dramatiker. Ibsen fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med skuespillet Et dukkehjem .

Henrik Johan Ibsen ble født i Stockmannsgården i Skien 20. Peer Gynt kom som en naturlig konsekvens av Brand i Ibsens forfatterskap. Henrik Ibsen er den norske forfatteren som har oppnådd størst internasjonal utbredelse. I løpet av sine drøye år som aktiv forfatter skrev han skuespill og .

Her får du vite alt om Henrik Ibsen og hans forfatterskap. Henrik Ibsen sin hjemby og dro til Grimstad for å gå i . Ved siden av arbeidet forberedte han seg til å ta examen artium, og han skrev dikt, for aller helst ville han bli forfatter. Han var en kontroversiell forfatter, skribent, dramatiker, samfunnskritiker og kunstner.

Selv om Henrik Ibsen levde på 1800-tallet, er han fremdeles en viktig og . Henrik Ibsen (1828–1906) hører til De fire store i Norge, sammen med Bjørnson, Kielland og Lie, men Ibsen er også en av de store mesterne i . Hvordan ulike endringer i samfunnsbildet kan være med på å endre en forfatters skrivemåte, kommer veldig godt til syne hos Henrik Ibsen.