Hardhet vann

By | February 7, 2014

Hardt vann skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). I Norge har man lite hardt vann, men det forekommer i enkelte . Hardt vann skyldes hovedsakelig høyt innhold av.

BufretLignendehar vi lite hardt vann, men det forekommer i enkelte grunnvannskilder. Vannets hardhet oppgis i Norge normalt i tyske hardhetsgrader (dH°) eller i mg . Hardt vann skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). Hardheten på vannet kan variere noe under året hvis det . Hardhet et mål for vannets innhold av salter, i første rekke salter av kalsium og magnesium. Vannet fra Vestfold Vann ligger mellom 0-dH° og har . Hardhet angis vanligvis som mg kalsiumoksid (CaO) per liter vann.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften. Hardheten: Drikkevannet fra Jonsvatnet og Benna kan karakteriseres. En kan trygt si at drikkevannet som kommer fra Mjøsa er bløtt.

Iallfall når en snakker om hardhet. Vann, ph, vask, oppvask, drikkevann, hardt, mykt, kalk. Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og .