Grunnskole

By | February 21, 2017

Skolen skal bidra til at barn og unge mestrer, lærer og utvikler seg. Her gir vi en oversikt over hva som ligger til grunn for opplæringen og hvilke . GrunnskoleBufretLignendeEn grunnskole, primærskole eller primærutdannelse er den første skoleformen i livet, der elever, oftest barn, lærer grunnleggende kunnskaper, blant annet å .

Grunnskole_i_NorgeBufretLignendeGrunnskole er en betegnelse for den obligatoriske, 10-årige skolegangen for barn i alderen fra til år i Norge. Grunnskolen omfatter alle barne- og . Grunnskolen, den 10-årige obligatoriske skolen for barn og ungdom i alderen 6–år. Grunnskolen er 10-årig fra 19etter en lovendring i .

Alle barn i Norge skal gå på skole i år. De første årene av norsk skolegang kalles grunnskole. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret . Den norske grunnskolen er 10-årig. Barna begynner på skolen det året de fyller seks år. Grunnskolen kan deles inn i to: Barneskolen, 1. Alle barn i grunnskolen flyttes automatisk opp til neste klassetrinn etter sommerferien.

Dette skjer uavhengig av barnets skoleresultater. Arbeiderpartiet vil ha flere lærere i skolen. Men vil programkomiteens forslag gi flere lærere? Elever møter den norske grunnskolen med ulike forutsetninger. Minoritetsspråklige elever som ikke . Virksomhetsområdet skole har ansvar for undervisning ut fra grunnskolelov med forskrifter for barn i alderen – år.

Eiker kommune har åtte grunnskoler fordelt på fem barneskoler, to ungdomsskoler og en 1-skole. Det å få grunnskoleopplæring er en rett og plikt som gjelder alle barn. Tidligere var det et eget spesialskole system for barn med særskilte behov, mens idealet i . Det er ordinære grunnskoler i Kristiansand. Ni av disse er rene ungdomsskoler og tre er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Hobøl kommune har to barneskoler en på Tomter og en på Ringvoll.

I tillegg har vi en barne- og ungdomsskole på Knapstad. Lillehammer kommune har tolv kommunale skoler. Ni barneskoler, to ungdomsskoler og en 1-skole.

I tillegg er det undervisningstilbud ved Sykehuset . Ungdomsskole ligger i Øyer kommune i Gudbrandsdalen, Oppland fylke. Skolen ligger i flotte omgivelser like ved Hafjell Alpinanlegg, hvor det er stor . Oppvekstsjef: Svein Arild Rye Assisterende oppvekstsjef: Knut H. Bergen kommunes nettsted – informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen. Stavanger Kristne Grunnskole er en offentlig godkjent friskole med et kristent formål, og skolen er et alternativ til den offentlige skolen. Aglo Opplæringssenter har en grunnskoleavdeling.

Dette er Stjørdal Kommune sitt alternative grunnskoletilbud.