Fritt behandlingsvalg

Høsten 20innføres ordningen fritt behandlingsvalg. Samtidig lanseres en ny informasjonstjeneste kalt Velg behandlingssted. Fra henvisning til behandlingVelg behandlingssted – helsenorge.

BufretLignendeRetten til fritt behandlingsvalg erstatter og utvider fritt sykehusvalg. Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller . Ordningen fritt behandlingsvalg innebærer at en pasient som skal til behandling i spesialisthelsetjenesten har mulighet til å velge mellom offentlige og private . Bent Høie (H) mener Fritt behandlingsvalg er godt i gang.

David Vojislav Krekling Journalist. Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se . Hvordan virker fritt behandlingsvalg?

Velge sykehus eller privat behandlingstilbud. Denne regjeringen innførte fritt behandlingsvalg for å snu den negative trenden.