Fremførbart underskudd

By | May 11, 2016

Du blir ikke nødvendigvis nullskatteyter, men slik kan du bruke et underskudd. Underskudd oppstår når summen av fradrag . Kjøp av selskaper med fremførbart underskudd kan gi betydelige skattebesparelser.

Myndighetene kan nekte deg fradrag, men det er ikke alltid . Dette innebærer at man ikke kan kjøpe selskaper med sikte på utnyttelse av store fremførbare underskud dersom det ikke er virksomhet i selskapet. Kjøp av et selskap med fremførbart underskudd kan medføre betydelige. Er det et selskap innenfor et konsern som har underskud kan dette også utlignes .

Du må vite hvor du skal lete, men det kan være mye skatt å spare på å utnytte såkalt fremførbart underskudd. Det er i hovedsak tre ulike poster som inngår i utsatt skat- tefordel; fremførbart underskud negativ gevinst- og tapskonto samt høyere skattemessig verdi på . Meg bekjent har ikke privatpersoner anledning til fremføring av underskudd. Det kan virke urettferdig, men det du bør gjøre er å ikke realisere mer tap enn du har . Nytt fra og med skatteåret 20er at eventuelt fremførbart underskudd er forhåndsutfylt for selvstendig næringsdrivende.