Fra det ubevisste sjeleliv analyse

By | March 14, 2013

Programartikkelen Det ubevisste sjeleliv, bygger på foredragsserien Knut Hamsun reiste runt med på begynnelsen av 18årene. Han ville gi plass i litteraturen for det irrasjonelle og det ubevisste. Oppgaven handler om Knut Hamsun og hans mening med artikkelen Fra det ubevisste sjeleliv.

Oppgaven tar for seg en analyse av artikkelen. Svært viktig i forbindelse med nyromantikken er det ubevisste sjeleliv. Dette uttrykket ble innført av Knut Hamsun i artikkelen Fra det ubevisste . Knut Hamsun Problemstilling: Hva påvirket Knut Hamsun til å skrive verket det ubevisste sjeleliv?

Hamsun introduserte noe som kalles det ubevisste sjeleliv til litteraturen. Selv om han ikke var alene som å trekke frem dette i sitt forfatterskap, . Knut Hamsun Fra det ubevisste sjeleliv Man har et gammelt or som sier: Der er mangt skjult i naturen. For vår tids nervøse, undersøkende og lyttende . Med sitt fokus på det “ubevisste sjeleliv” var han en foregangsforfatter som. Haaland i sin analyse av Hamsuns liv og.

Hamsuns tanker om litteratur blir klarest uttrykt i artikkelen Fra det ubevisste sjeleliv (1890), og i foredragene om moderne litteratur fra 1891. Allerede før Hamsun lanserte seg selv som en ”moderne forfatter” i ”Fra det ubevisste sjeleliv”, gjorde han seg til tolker av moderniteten. Knut Hamsun mente at litteraturen skulle innebære tanker og følelser fra det ubevisste sjeleliv. Ubeskrivelige tanker og følelser skulle drøftes .