Forfattere i realismen

By | September 23, 2010

En kort beskrivelse av de mest kjente og viktigste forfatterne i Realismen. Videreutviklingen av realismen finner man i naturalismen (1885–1890). Ved å stille typene sammen på en bestemt måte, skapte forfatteren sympati eller .

Flere av Norgeshistoriens største forfattere skrev under realismen og preget litteraturen både i Norge, Norden og resten . Henrik Ibsen fikk dårlige resultater på eksamen, men han orket ikke å ta den på nytt; han ville livnære seg som forfatter. Dansken Georg Brandes (18- 1927) som fikk slik avgjørende betydning for norsk litteratur omkring 187 har en gang sagt at forfatterne måtte forkaste gamle . Den litterære retning som prøver å beskrive virkeligheten og livet så objektivt og nøkternt som mulig. I snevrere forstand er realismen en litterær . Realismen går bort fra romantikkens idyllisering av virkeligheten og. Han var som forfatter opptatt av å rette fokuset mot samfunnets skyggesider, han er den . Realismen i Norge 18- 18del 2. Problemdebatten blev et krav til de naturalistiske forfattere.

Som litterær strømning, det vil si som skrivemåte og ideal for forfattere, har realismen vært viktig fra midten av 1800-tallet og helt fram til i dag. August Strindberg (1849–1912) fra Sverige og Jens Peter Jacobsen (1847–1885) fra Danmark er også sentrale forfattere fra det moderne .