Flyttemelding barn

By | January 15, 2010

For personer under år, må den eller de som har foreldreansvaret – og som barnet bor fast sammen med – skrive under på flyttemeldingen. Hvis du ønsker å flytte et barn (person under år) fremgår følgende av Skatteetatens hjemmeside (mine kommentarer i parentes):. SVAR: Hei Du lurer på om det er mulig at noen andre enn din far kan skrive under på en flyttemelding.

Slik reglene for å melde flytting for barn er i dag, må din . Flyttemelding for barn, hvor får jeg tak i det? Anonym poster: e4dd05ed8a6de4bcd986b4a082b4f321. Vil ikke signere flyttemeldinginnlegg14.

Mor vil ikke melde flyttinginnlegg28. Flytting ifht delt foreldreansvarinnlegg13. Skjerpet rutinene etter falske flyttemeldinger: Meld flytting to ganger . Dette betyr at når barnet bor sammen med begge foreldrene og begge har foreldreansvaret, må begge underskrive flyttemelding for barnet.

Siden jeg flyttet vekk fra nærområdet og nå tilhører en annen skolekrets, nekter far å signere flyttemelding for barna. Leiemålet er midlertidig, og far må innen . Les mer om flyttemelding på skatteetaten. Samboere med felles barn som ikke har fylt år har, i likhet med . Dette kan både gjøres elektronisk eller du kan sende flyttemelding på papir.

Flytter du ut fra det som var et felles hjem med barn, og barnet blir .