Flash player for mac

Sikkerhetsinnstillinger for Mac OS X 10. Fra menyen Besøk på andre nettsteder . From the When visiting other websites menu, choose .

Bruk disse trinnvise instruksjonene for å feilsøke installasjonsproblemer med Adobe Flash Player på Mac. Adobe Flash Player for Mac, free and safe download. Adobe Flash Player latest version: Essential web browser plugin for multimedia content.

Adobe Flash Player Download Adobe Flash Player for Mac.

MB; Filename: install_flash_player_osx. Adobe Flash Player latest version: Essential web browser plugin for PPC Macs. If you get a message to update Adobe Flash on your Mac, use this quick. Type Flash Player and open the System Preference with that name. Med Adobe Flash Player-oppdateringer tas det hånd om en nylig identifisert sårbarhet i nettprogramtillegget for Adobe Flash Player.

Adobe Flash Player for Mac lets you access Flash content in Web sites when using browsers like OS X’s Safari.