Fanitullen dikt

By | June 29, 2017

I hine hårde dage med øldrikk og svir, hallingdølens knivblad satt løst i hans slir, da kvinnene til gilde bar likskjorten med hvori de kunne legge sin husbonde . Gå til Diktet – Fanitullen kaldes. Endnu den vilde Slaat, Og Dølene den spille, Og spille den godt.

I løpet av året vil jeg ha puslet det sammen med norske, italienske, tyske og engelske dikt, det er planen. Første dikt ut er Fanitullen, av Jørgen . I hine hårde dage da øldrikk og svir, hallingdølens knivblad satt løst i hans slir, da kvinnene til gilde bar likskjorten med hvori de . Skal ha framføring om Fanitullen på onsdag.

Jeg har lest diktet og skjønner ikke en døyt rett og slett. Her har du en kort analyse av diktet Fanitullen skrevet av Jørgen Moe. Til og begynne med finner du en presentasjon av diktet, samt en redegjørelse for han.

I hine haarde Dage, Da ved Øldrik og Svir Hallingdølens Knivblad Sad løst i hans Slir, – Da Kvinderne til Gilde Bar Ligskjorten me Hvori de kunde . Han var en norsk dikter og biskop, men aller mest kjent er han som. Fanitullen er en kjent slått som finnes i varianter i Hallingdal og Telemark. Fagstoff: Diktet Fanitullen av Jørgen Moe – Forfatteren Jørgen Moe (1813–1882) skrev dette diktet i 1849.

En dramatisk fortelling fra bygde-Norge for et par hundre år siden. Skriv innholdet i diktet om til prosatekst;.

Fanitullen, historia og slåtten te slutt. Fanitullen, hardingfeleslått, ifølge sagnet spilt av fanden, sittende på en øltønne, under et slagsmål i et bryllup i Hallingdal. Fanitullen, et dikt nokså ulikt hans ellers lyriske fortellerstil.

OIe-Jørqen Moe mil men til tider streng person som stilte høye etiske krav til seg selv. Dikt av Jørgen Moe etter eit segn frå Hallingdal. Fanitullen kaldes endnu den ville Slaat, og Dølene den spille, og spille den . Fanitullen er et dikt av Jørgen Moe (1813-1882). Diktet handler om et bryllup i Hemsedal, der folk samles for å feste men der det også ender . Han var en karismatisk filmkunstner, slik vi opplevde ham i Fant, Gjest Baardsen og Tørres Snørtevold.

På scenen feiret han triumfer som Peer Gynt og . Skandinavia – Gullvåg: Fanitullen. Fanitullen – Torbjørn Hetland FONTS Fanitullen : tema. Fanitullen : dramatisk dikt ; fire akter og etterspel.

Publisert: Bergen : Eige forlag, 1926.