Faderen tema

By | April 22, 2010

Analyse av novellen Faderen skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson. Tema i teksten er om ein mann som omvender seg til Gud etter å ha gått . Temaet i novella er hvordan ulike hendelser i livet vårt påvirker hvilket syn vi har på livet, og i hvilke tilfeller livet er meningsfullt. Her skal vi ta for oss motiv og tema i Faderen. Motiv er den konkrete handlingen i novellen.

Tema er det novellen handler om på et mer abstrakt nivå og i en . Samfunnsktitikk er helt klart et svært viktigt og sentralt tema i Faderen. Men å fremstille det som om samfunnskritikk er det eneste viktige temaet . Fra novellesamlingen ”Småstykker” 1860. Thord Øveraas er den mektigste mannen hvor han . Faderen er en novelle av Bjørnstjerne Bjørnson, utgitt i novellesamlingen Småstykker (1860).

Novellen regnes blant Bjørnsons bondefortellinger. Faderen av Bjørnstjerne Bjørnson Tema Kristendommen, lidelse og død. Tema og Budskap Miljø, tid og sted. Virkemidler Nasjonal romantikken og realismen.

Oppgave: Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortellinger var ikke realistiske skildringer av bøndenes liv slik det virkelig var.