Du må ikke sove tema

By | October 10, 2011

Diktanalyse av Arnulf Øverlands Du må ikke sove. Du må ikke tro, at du bare har drømt! Temaet i diktet er hva som kommer til å skje med Europa hvis ingen .

Du må ikke sove lever, år etter at det ble skrevet. Diktet tar opp et tema som det er utrolig viktig at ikke blir glemt! Du må ikke sove er et dikt skrevet av Arnulf Øverland i 1937. Diktet er skrevet i nyrealismen, og typiske temaer for tekster skrevet i denne perioden er de .

Diktet Du må ikke sove vil vekke oss og varsle om det som foregår i Europa på denne tiden. Diktet er skrevet i 193 og Øverland er profetisk og skjønner hva . Tema og Motiv Motiv: En person våkner. Jeg våknet en natt av en underlig drøm, det var som en stemme talte til mig, fjern som en underjordisk strøm – og jeg reiste mig op: Hvad er det . I det følgende ser vi på de språklige virkemidlene Øverland tar i bruk i diktet Du må ikke sove. Vi fokuserer på gjentakelse, motsetninger, påstan metaforer . Arnulf Øverland har skrevet diktet ”Du må ikke sove” i 193 og det er hentet fra samlingen ”Den røde fronten”.

Kva tenkjer du når du høyrer tittelen Du må ikke sove? Tema i diktet kan vere_krig______fordi…. Tema i diktet kan vere ______ fordi….