Bussruter finnmark

By | November 18, 2013

RutetabellerBufretFinnmark fylkeskommune oppdaterer ikke lenger PDF-rutetabeller for buss, hurtigbåt og ferje. Dette gjøres av operatøren, og melding om eventuelle feil eller . Finnmark fylkeskommune har ansvar for den offentlige busstrafikken i Finnmark.

Boreal kjører buss i Finnmark på kontrakt med fylket. Ruteinformasjon for kollektivtrafikk i Finnmark. Bussruter, båtruter, togruter og flyruter.

Finn rutetider og rutetabeller i Finnmark med denne oversikten fra Startsiden.

Finn rutetider og -tabeller til buss, trikk, ferge og tog i denne oversikten fra Startsiden. Rutetider for de enkelte fylkene er inndelt i egne lister. Flere av bussrutene i Finnmark kjøres på bestilling med enten buss, minibuss eller taxi, eller signalanløp av ekspressbåt.

Finnmark preges av store avstander der buss og fly er flittig brukte middel i samferdsel. Les mer om rutetilbu bussruter og flyplasser i Finnmark her. Helt siden FFR-tida har Finnmark fylkeskommune hatt kontrakter for drift av buss, hurtigbåt og ferje rundt om i fylket, og siden fylkeskommunen .