Brudeferden i hardanger analyse

By | February 18, 2014

Brudeferd i Hardanger er et av norsk kunsthistories mest kjente malerier, og er utført i 18av malerne Adolph Tidemand og Hans Gude som ett av fem malerier . Brudeferd i Hardanger, også kalt Brudeferden i Hardanger, er et av norsk kunsthistories mest kjente malerier, utført i 18av malerne Adolph Tidemand og . Maleriet Brudeferden i Hardanger er et av Norges mest kjente malerier som ble malt i 18av Adolph Tidemand og Hans Gude.

Mens Halfdan Kjerulfs tonesetting av Andreas Munchs dikt Brudeferden i Hardanger klang i øret, så man bildet som ble beskrevet med ord. Brudeferd i Hardanger, maleri av Adolph Tidemand (figurene) og Hans Gude (landskapet). Det mest kjente eksempelet er Brudeferd i Hardanger av Tidemand og Gude. Teller man smått og stort, var det et betydelig antall norske .

Bildeanalyse: Brudeferd i Hardanger Analyse. Analyse av maleriet Brudeferd i Hardanger. Klarte og beskrive ting ganske bra, men . Bildeanalyse av Brudeferden i Hardanger.

Oppgaven analyserer Brudeferden I Hardanger malt av både Gude Tideman og sammenligner dette med maleriet . Brudefærden ble skrevet i samme år som den kjente maleriet Brudeferden i Hardanger ble malt. Dette var selvfølgelig ikke tilfeldig, . Der aander en tindrende sommerluft varmt over Hardangerfjords vande, hvor høit op mod himlen i blaalig duft de mægtige fjelde stande.