Brøkregning

By | December 25, 2014

En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. BufretLignendeDette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgang av grunnleggende regler for brøkregning og likninger.

Dette er stoff som vi i FYS 10egentlig forventer . I tillegg til funksjoner, omhandler også getSmart lilla noe brøkregning. Vi vil ikke foreta en grundig gjennomgang, men gå igjennom temaet slik at . Først må vi lære helt enkel brøkregning.

Brøkregning omfatter addisjon (plusse, legge sammen), subtraksjon (subtrahere, minus), multiplikasjon (ganging) og divisjon (deling) av brøker. Denne videoen tar for seg et litt mer avansert eksempel enn den forrige, da det her er tre brøker med. Videre arbeid med brøk og brøkregning.

Regning med brøk viser seg å være mer komplisert enn regning med desimaltall. Vi adderer tellerne og beholder nevneren. Addisjon og subtraksjon av brøker (Fagstoff, nb); Addisjon og subtraksjon av brøkar (Fagstoff, nn); Addisjon og subtraksjon av brøker (Fagstoff, nb); Addisjon og . Fagstoff: Simulering og oppgaver om brøkregning.

Klikk på ikonet for å sette igang flashsimuleringen.