Bofellesskap

By | May 14, 2010

Mindre tilpasset omsorg, og dårligere helseoppfølging. Det er farene ved å plassere personer med ulike behov i store bofellesskap. I flere kommuner planlegges og etableres atskillig større bofellesskap enn det som var nedfelt som Husbankens retningslinjer da reformen for personer med .

Bofellesskap for utviklingshemmede består av ett bygg med flere individuelle leiligheter, fellesrom og fasiliteter for personal som yter tjenester til den enkelte . Bofellesskap er en boligmodell hvor beboerne bor i egne leiligheter i et boligfellesskap som tilbyr fellesarealer som arbeidsrom, vaskeri, gjesteleilighet, . Flere hundre annonser fra hele landet. BufretLignendeSkyttertunet bofellesskap, Kongsberg.

Disse hjemmesidene er laget, for å dele våre erfaringer med andre, som måtte ha planer om å etablere lignende tun. Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og . Bofellesskap for enslige flyktninger. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak.

Sundmoen bofelleskap er en bolig i Os for enslige mindreårige flyktninger. Bofellesskapet skal bidra til at de kan mestre sin hverdagssituasjon. Melhus kommune gir heldøgns pleie og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming bosatt i bofellesskap, samt avlastning til familier .