Besjeling eksempel

By | March 14, 2018

Besjeling brukes blant annet ofte i dikt. I diktet Landskap med gravemaskiner av Rolf Jacobsen finner vi mange eksempler på besjeling:. Når vi bruker virkemidlet besjeling, gir vi menneskelige egenskaper til dyr, planter og ting.

Eksempler: Fra diktet En vaarnat . Besjeling:Språklig bilde der livløse gjenstander, dyr, planter og ting i naturen får. I første del av utdraget ser vi derimot et eksempel på personifikasjon: . Det er en enorm mengde eksempler på besjeling i skjønnlitteraturen, for eksempel i H.

Andersens eventyr om tinnsoldater, synåler og andre døde . Enkelte trekk ved rosen (for eksempel skjønnheten) er felles for de to. Besjeling har vi også i eventyrene, der f. Eks: Skogen tier av sorg Havet vender ryggen til Blomstene strekker seg mot himmelen. Finn eksempel på besjeling i diktet Høst av Arild . Besjeling, personifikasjon og antropomorfisme er typer billedspråk som man kan bruke i en analyse av et dikt. I oppskriften på diktanalyse kan du se eksempler . Besjeling: ting, dyr og planter får menneskelige egenskaper.

Døden kom uventet på besøk og stillheten var kvelende er eksempler på personifikasjon. Eksempler på besjeling fra dikt: Brazil-Norge Hvis Norge er våt senement er Brasil en syngende elv hvis Norge er lårhøner er Brasil flytende muskler hvis Norge . Besjeling – Personifikasjon – Allusjoner – Klisjéer Ordklasser og former – Verb. Grethe har for eksempel spist kalkun hver eneste julaften siden hun ble født.

En besjeling er altså en metafor der det overføres betydning fra noe levende. Når abstrakte begreper (for eksempel kjærlighet) får personlige egenskaper . Dette er å gi konkrete ting som naturen, dyr og planter menneskelige egenskaper; Eksempel: Jeg lå . Du finner flotte sammenligninger, metaforer og. Sammenligninger: Hun beveget seg som en forvirret høne. Besjeling Besjeling vil si å bruke et bilde som gir sjel til noe som i utgangspunktet er en livløs gjenstand.

Man kan for eksempel lage en vri på et kjent ordtak. Besjeling: Når en bruker virkemiddelet besjeling, får konkrete ting som dyr,. Dette kan være store eller små deler av teksten for eksempel . Nevn ett eksempel på enderim fra Øyvinds sang av Bjørnstjerne Bjørnson. Ved besjeling blir konkrete eller livløse gjenstander tillagt menneskelige evner eller egenskaper.

Dette er et virkemiddel i språket og var særlig populært under . Hva er besjeling, sammenligning, metafor og symbol? Vurderingsoppgaver: -‐ Teoritest skriftlig summativ. Vi ble delt inn i grupper i norsken, og den første gruppeoppgaven var å skrive ned fem abstrakter og fem konkreter.