Behandlingshjelpemidler

By | February 10, 2017

Spesialisthelsetjenester i hjemmet. Informasjonsside for behandlingshjelpemidler i Norge. Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) har ansvar for behandlingshjelpemidler og en del typer forbruksmateriell til hjemmeboende brukere bosatt i Oslo.

Vi formidlar og låner ut medisinsk-teknisk utstyr til pasientar som får utstyr med heim etter opphald i sjukehus eller poliklinikk. Behandlingshjelpemidler er hjelpemidler i form av medisinsk teknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell, som brukes i forbindelse med medisinsk . Sykehuset Telemark ved Seksjon for behandlingshjelpemidler har ansvar for behandlingshjelpemidler i Telemark. Vi leverer ut forbruksmateriell ved behandling .

Sykehuset i Vestfold har ansvar for utlån av behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell for hjemmeboende i Vestfol med unntak av Sande og . Oppmøtestad: Du finn oss ved Haugesund sjukehus. Ansvaret for behandlingshjelpemidler ble overført til de regionale helseforetakene 1. Søknader om behandlingshjelpemidler skal . Søknader om behandlingshjelpemidler behandles nå av helseforetakene, og skal derfor sendes direkte dit. Vi formidler og låner ut behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell til pasienter som får utstyr med seg hjem etter opphold på sykehuset eller poliklinikk. Kontaktinformasjon for Seksjon for Behandlingshjelpemidler Helse Bergen Bergen, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer.

Vi leverer nødvendig medisinsk teknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell ved hjemmebehandling. En pasient har krav på behandlingshjelpemidler dersom . Vi har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter i Harstad fra og med Salangen og sørover, . Vi har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter. Enheten i Tromsø har ansvar for kommunene . Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Utstyret blir lånt ut etter søknad fra behandler.

REB har ansvaret for behandlingshjelpemidler i Helse Midt-Norge. Reb er organisert under medisinsk teknisk avdeling. Kontaktinformasjon: Telefon 00 .