Begrepsforståelse

By | September 5, 2013

Kartleggingen Begrepsforståelse er et hjelpemiddel for dette. Forfattere: Inger Kristine Løge og Olav Lunde ill: Kathrine Kristiansen ISBN: 978-82-90910-66-7. Resultatet av flere års forskning, i ulike lan bekrefter at ordforråd i førskolealder spiller en viktig rolle for senere begrepsforståelse og utvikling av leseforståelse .

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever. Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om . Elevene blir gjennom bruk av grunnleggende begrepsforståelse i stand til å kode kunnskap analytisk, og med det styre oppmerksomhet . Målet med gruppen er ikke bare å gi barna bedre begrepsforståelse for noen få utvalgte begreper.

Vi ønsker også å gi dem et grunnlag og en . Høstekonferanse Forskerføtter Leserøtter. Elevers begrepsforståelse i naturfag. En studie av elevers begrepsforståelse ved 2. I denne oppgaven har jeg fokusert på begrepsforståelse i naturfag. Jeg har gjennomført en spørreundersøkelse om begrepsforståelse i naturfag blant elever og .